Výzkumné centrum REMOROST

Vítáme Vás!

Kompartmentace metabolizmu cytokininů a auxinů

Složení týmu

Vaňková Radomíra RNDr. CSc. spoluřešitelka v rámci ÚEB
Dobrá Jana Mgr. členka řešitelského týmu, studentka PGS
Havlová Marie Mgr. členka řešitelského týmu, studentka PGS

tisk

Logo

Naše vize

Navrhnout model regulace morfogeneze rostlin na základě propojení funkce fytohormonů, signálních drah a jednotlivých buněčných struktur (plasmatická membrána, endomembránový systém, cytoskelet) a vyvinout metodu pro měření intracelulárního pH. více...

Zúčastněné týmy

ÚEB Cytoskelet Fosfolipidová signalizace Homeostáze Kompartmentace Metabolizmus a signalizace Transport Vezikulární transport ÚFE Fotonika MU Signální dráhy a interakce MZLU

Odkazy

Rezervace Zeiss LSM

Náhodně z fotogalerie

Náhodná fotka z fotogalerie

Zpětné odkazy

tadalafil2.com lasix100.com tadalafil2.com