Výzkumné centrum REMOROST

Vítáme Vás!

Představení projektu

Centrum základního výzkumu LC 06034:

Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (REMOROST)

Základem růstu a morfogeneze rostlin jsou striktně časově a prostorově regulované procesy buněčného dělení, růstu a tvarových změn (buněčná morfogeneze) a posléze proces diferenciace.

Tyto procesy podléhají složitému systému vzájemně koordinovaných regulací; jejich základem je příjem a přenos signálů, kde klíčovou roli hrají signály hormonální povahy. Většina z nich je přijímána na plasmatické membráně a signál je dále přenášen speciálními přenosovými drahami, které jsou propojeny s dynamikou buněčných struktur.

Projekt je zaměřen na studium funkce a dynamiky proteinů podílejících se na regulaci morfogeneze rostlinných buněk a na charakterizaci buněčných procesů, které determinují distribuci jak těchto proteinů tak i hormonálních signálů.

Schéma řešených buněčných procesů

AU = auxiny; CK = cytokininy; CSK = cytoskelet; PLSD = fosfolipidová signální dráha; PM = plasmatická membrána; SD = signální dráha; TV = transport váčků. Plné šipky = tok látek, tečkované šipky = regulační vztahy.

Řešitelé projektu


Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. – příjemce-koordinátor (UEB)

Zažímalová Eva, Doc. RNDr. CSc. – řešitelka koordinátorka


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – příjemce (UK)
Katedra fyziologie rostlin, Katedra genetiky a mikrobiologie.

Opatrný Zdeněk, Prof. RNDr. CSc. – řešitel

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – příjemce (MU)
Oddělení funkční genomiky a proteomiky.

Hejátko Jan, RNDr. Ph.D. – řešitel


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – příjemce (VSCHT)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie – Ústav biochemie a mikrobiologie.

Novotná Zuzana, Dr. Ing.  – řešitelka


Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – příjemce (MZLU)
Agronomická fakulta.

Brzobohatý Břetislav, Doc. RNDr. CSc. – řešitel


Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. – příjemce (URE)
Sekce fotoniky.

Kašík Ivan, Dr. Ing.  – řešitel

tisk

Logo

Naše vize

Navrhnout model regulace morfogeneze rostlin na základě propojení funkce fytohormonů, signálních drah a jednotlivých buněčných struktur (plasmatická membrána, endomembránový systém, cytoskelet) a vyvinout metodu pro měření intracelulárního pH. více...

Zúčastněné týmy

ÚEB Cytoskelet Fosfolipidová signalizace Homeostáze Kompartmentace Metabolizmus a signalizace Transport Vezikulární transport ÚFE Fotonika MU Signální dráhy a interakce MZLU

Odkazy

Rezervace Zeiss LSM

Náhodně z fotogalerie

Náhodná fotka z fotogalerie

Zpětné odkazy

albendazoletablets.c... tadalafil2.com valtrexcost.com