Výzkumné centrum REMOROST

Vítáme Vás!

Přehled investic Centra REMOROST

ÚEB:

 • Konfokální mikroskop a vybavení pro pokročilou konfokální mikroskopii – Zeiss (14,8 mil. Kč)
Konfokální mikroskop
 • Mikrocentrifuga Eppendorf 5424 – dodavatel Lab Mark a.s. (74 tis. Kč)
 • Upgrade fluorescenčního mikroskopu (DSU systém, Olympus) na pracovišti ÚEB AVČR v Olomouci (887 tis. Kč)

UK: -

MU:

 • Systém pro automatickou mikroskopii „.slide“ firmy Olympus
 • Nákup FPLC (Akta FPLC, GE Healthcare, cca 1,2 mil. Kč)

VŠCHT:

 • Orbitální termostatovaný inkubátor OTSILLEU1 C s osvětlením pro pěstování suspenzních buněčných kultur (dodavatel firma Schoeller Instruments) (429 tis. Kč)
Orbi-safe

MZLU:

 • Avanti J-30I (laboratorní vysokootáčková chlazená centrifuga s rotory)
 • AKTA FPLC s Frac-950 (vysokoúčinná chromatografie proteinů)
 • Kultivační skříň AR36L
 • DP70 (CCD kamera pro mikroskopii)
 • (celkem 3,57 mil Kč)

ÚFE:

 • Vláknový spektrometr ANDO AQ6315A (542 tis. Kč)
Spektrometr ANDO

tisk

Logo

Naše vize

Navrhnout model regulace morfogeneze rostlin na základě propojení funkce fytohormonů, signálních drah a jednotlivých buněčných struktur (plasmatická membrána, endomembránový systém, cytoskelet) a vyvinout metodu pro měření intracelulárního pH. více...

Zúčastněné týmy

ÚEB Cytoskelet Fosfolipidová signalizace Homeostáze Kompartmentace Metabolizmus a signalizace Transport Vezikulární transport ÚFE Fotonika MU Signální dráhy a interakce MZLU

Odkazy

Rezervace Zeiss LSM

Náhodně z fotogalerie

Náhodná fotka z fotogalerie

Zpětné odkazy

tadalafil2.com lasix100.com tadalafil2.com