Výzkumné centrum REMOROST

Vítáme Vás!

Publikace v rámci Centra REMOROST

Pro úplný přehled prací zaslaných do tisku či podmíněně přijatých v impaktovaných časopisech, ostatních neimpaktovaných publikací, patentů, konferenčních příspěvků, kapitol v monografiích, dizertačních a jiných prací doporučujeme prostudovat výroční zprávy Centra REMOROST v rubrice Dokumenty. Děkujeme za pochopení.

2008


Ananieva K, Ananiev ED, Doncheva S, Georgieva K, Tzvetkova N, Kamínek M, Motyka V: Dobrev P, Gajdošová S, Malbeck J.: Senescence progression in a single darkened cotyledon depends on the light status of the other cotyledon in Cucurbita pepo (zucchini) seedlings: potential involvement of cytokinins and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity. – Physiol. Plant. 134: 609–623, 2008. (ÚEB+zahr) (IF = 2.192)

Benková, E. and Hejátko, J. (2008) Hormone interactions at the root apical meristem, Plant Molecular Biology, DOI 10.1007/s11103–008–9393–6. (MU+zahr) (IF2007 = 3.847)

Dhonukshe P, Grigoriev I, Fischer R, Tominaga M, Robinson DG, Hašek J, Paciorek T, Petrášek J, Seifertová D, Tejos R, Meisel LA, Zažímalová E, Gadella TWJ Jr, Stierhof Y-D, Ueda T, Oiwa K, Akhmanova A, Brock R, Spang A and Friml J: Auxin transport inhibitors impair vesicle motility and actin cytoskeleton dynamics in diverse eukaryotes. – Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105: 4489–4494, 2008 (ÚEB+zahr) (IF = 9.598)

Dopitová, R., Mazura, P., Janda, L., Chaloupková, R., Jeřábek, P., Damborský, J., Filipi, T., Kiran, N.S., Brzobohatý, B.: Functional analysis of the aglycone-binding site of the maize beta-glucosidase Zm-p60.1. – FEBS J 275: 6123–6135, 2008 (MZLU+MU) (IF2007 = 3.396)

Fischer L, Lipavska H, Hausman JF, Opatrny Z (2008) Morphological and molecular characterization of a spontaneously tuberizing potato mutant: an insight into the regulatory mechanisms of tuber induction. – BMC Plant Biology 8: 117, 2008 (UK+zahr.) (IF = 3.232)

Fischerová L, Fischer L, Vondráková Z, Vágner M: Expression of the gene encoding transcription factor PaVP1 differs in Norway spruce embryogenic lines depending on their ability to develop somatic embryos. – Plant Cell Reports 27:435–441, 2008 (ÚEB+UK) (IF = 1.974)

Galichet A, Hoyerová K, Kamínek M, Gruissem W: Farnesylation directs AtIPT3 subcellular localization and modulates cytokinin biosynthesis in Arabidopsis. – Plant Physiol 146: 1155–1164, 2008 (*joint first authors) (ÚEB+zahr) (IF = 6,125)

Hála M, Cole R, Synek L, Drdová E, Pečenková T, Nordheim A, Lamkemeyer T, Madlung J, Hochholdinger F, Fowler JE, Ţárský V: An exocyst complex functions in plant cell growth in Arabidopsis and tobacco. – The Plant Cell 20: 1330–1345, 2008 (ÚEB+UK+zahr) (IF = 9.65)

Havlová M, Dobrev PI, Motyka V, Štorchová H, Libus J, Dobrá J, Malbeck J, Gaudinová A, Vaňková R: The role of cytokinins in responses to water-deficit in tobacco plants over-expressing trans-zeatin O-glucosyltransferase gene under 35S or SAG12 promoters. – Plant Cell Environment 31: 341–353, 2008 (ÚEB) (IF = 4.497)

Hofmannová J., Schwarzerová K., Havelková L., Boříková P., Petrášek J., Opatrný, Z. A novel, cellulose synthesis inhibitory action of ancymidol impairs plant cell expansion. – J Exp Bot 59(14): 3963–3974, 2008 (UK) (IF = 3.917)

Hoyerová K, Perry L, Hand P, Laňková M, Kocábek T, May S, Kottová J, Pačes J, Napier R, Zažímalová E: Functional characterization of PaLAX1, a putative auxin permease, in heterologous plant systems. – Plant Physiol. 146: 1128–1141, 2008 (UK+zahr.) (IF = 6,125)

Kuderová, A., Urbánková, I., Válková, M., Malbeck, J., Brzobohatý, B., Némethová, D., and Hejátko, J.: Effects of conditional IPT-dependent cytokinin overproduction on root architecture of Arabidopsis seedlings. – Plant Cell Physiol 49: 570–582, 2008 (MU+MZLU) (IF2007 = 3.654)

Kuthanová A, Fischer L, Nick P, Opatrný O (2008) Cell cycle phase-specific death response of tobacco BY-2 cell line to cadmium treatment. – Plant Cell Environ 31:1634–1643, 2008 (UK+zahr) (IF = 4.497)

Kuthanová A, Opatrný Z, Fischer L Is internucleosomal DNA fragmentation an indicator of programmed cell death in plant cells? – J Exp Bot 59: 2233–2240, 2008 (UK) (IF = 3.917)

Lochmanová, G., Zdráhal, Z., Konečná, H., Koukalová, Š., Malbeck, J., Souček, P., Válková, M., Kiran, N.S., Brzobohatý, B.: Cytokinin-induced photomorphogenesis in dark-grown Arabidopsis: a proteomic analysis. – J Exp Bot 59: 3705–3719, 2008 (MZLU+MU) (IF2007 = 3.917)

Mravec J, Kubeš M, Bielach A, Gaykova V, Petrášek J, Skupa P, Chand S, Benková E, Zažímalová E, and Friml J: Interaction of PIN and PGP transport mechanisms in auxin distribution-dependent development. – Development 135: 3345–3354, 2008 (ÚEB+zahr) (IF = 7.293)

Oulehlová, D., Hála, M., Potocký, M., Žárský, V., Cvrčková, F. (2009). Plant antigens cross-react with rat polyclonal antibodies against KLH-conjugated peptides. – Cell Biol. International 33: 113–118 (v tisku 2009, již dostupné online) (ÚEB+UK) (IF = 1.547)

Pernisová M, Klíma P, Horák J, Válková M, Malbeck J, Souček P, Reichman P, Hoyerová K, Dubová j, Friml J, Zažímalová E, Hejátko J: Cytokinins modulate auxin-induced organogenesis in plants via regulation of the auxin efflux. – Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., accepted 2009 (MU+ÚEB) (IF = 9.598)

Spíchal, L., Werner, T., Popa, I., Riefler, M., Schmülling, T., Strnad, M. The purine derivative PI-55 blocks cytokinin action via receptor inhibition. – FEBS J 276: 244–253 (2009) (ÚEB+zahr) (IF = 3.396)

von Rad U, Klein I, Dobrev PI, Kottova J, Zazimalova E, Fekete A, Hartmann A, Schmitt-Kopplin P and Durner J: Response of Arabidopsis thaliana to N-hexanoyl-DL-homoserine-lactone, a bacterial quorum sensing molecule produced in the rhizosphere. – Planta 229: 73–85, 2008 (ÚEB+zahr) (IF = 3.058)

Yevdakova, N.A., Motyka, V., Malbeck, J., Trávníčková A., Novák, O., Strnad, M., von Schwartzenberg, K. Evidence for Importance of tRNA-Dependent Cytokinin Biosynthetic Pathway in the Moss Physcomitrella patens. – J Plant Growth Regul 27: 271–281, 2008 (ÚEB+zahr) (IF = 2.220)

Zatloukal, M., Gemrotová, M., Doležal, K., Havlíček, L., Spíchal, L., Strnad, M. Novel potent inhibitors of A. thaliana cytokinin oxidase/dehydrogenase. – Bioorg Med Chem. 16, 9268–9275 (2008) (ÚEB) (IF = 2.662)

2007


Dvořáková L, Cvrčková F, Fischer L: Analysis of the hybrid proline-rich protein families from seven plant species suggests rapid diversification of their sequences and expression patterns. – BMC Genomics 8:412, 2007 IF = 4.03 (UK)

Hradecká V, Novák O, Havlíček L, Strnad M: Immunoaffinity chromatography of abscisic acid combined with electrospray liquid chromatography-mass spectrometry. – J. Chromatography B 847: 162–173, 2007 IF2006 = 2.647 (UEB)

Hradilová, J., Malbeck, J., and Brzobohatý, B.: Cytokinin regulation of gene expression in the AHP gene family in Arabidopsis thaliana. – J. Plant Growth Regul. 26: 229–244, 2007 IF2006 = 2.107 (MZLU) Krinke O., Novotná Z., Valentová O., Martinec J.: Inositol trisphosphate receptor in higher plants: is it real? – J. Exp. Bot. 58: 361–376, 2007 IF = 3.630 (VSCHT+UEB)

Krinke O, Novotná Z, Valentová O and Martinec J: Inositol trisphosphate receptor in higher plants—is it real? – J. Exp. Bot. 58(3): 361–376, 2007 (IF 3,3)

Krinke O., Ruelland E., Valentová O., Vergnolle C., Renou J.P., Taconnat L., Flemr M., Burketová L., Zachowski A.: Phosphatidylinositol 4-kinase activation is an early response to salicylic acid in Arabidopsis suspension cells. – Plant Physiol. 144: 1347–1359, 2007 IF = 6.125 (VSCHT+UEB+zahr.)

Potocký M., Jones M.A., Bezvoda R., Smirnoff N., Ţárský V.: Reactive oxygen species produced by NADPH oxidase are involved in pollen tube growth. – New Phytologist 174 (4): 742–751, 2007 IF = 4.25 (UEB+UK+zahr.)

Souček, P., Klíma, P., Reková, A., and Brzobohatý, B.: Involvement of hormones and KNOXI genes in early Arabidopsis seedling development. – Journal of Experimental Botany, 58, 3797–3810, 2007 IF2006 = 3.630 (MZLU)

Spíchal L, Kryštof V, Paprskářová M, Lenobel R, Stýskala J, Binarová P, Cenklová V, De Veylder L, Kontopidis G, Fischer PM, Schmülling T, Strnad M: Clasical anticytokinins do not interact with cytokinin receptors, but inhibit cyclin-dependent kinases. – J. Biol. Chem. 282(19): 14356–63, 2007 IF(2006) = 5.8 (UEB+zahr.)

Swaczynová J, Novák O, Hauserová E, Fuksová K, Šíša M, Kohout L, Strnad M: New techniques for the estimation of naturally occurring brassinosteroids. – J. Plant Growth Regul. (2007) 26:1–14 (IF 2,7)

Zažímalová E, Křeček P, Skůpa P, Hoyerová K, Petrášek J: Polar transport of plant hormone auxin – the role of PIN-FORMED (PIN) proteins. – Cell. Mol. Life Sci. 64: 1621 – 1637, 2007 IF2006 = 4.655 (UEB)

2006


Články v impaktovaných časopisech:

Abas L, Benjamins R, Malenica N, Paciorek T, Wisniewska J, Moulinier-Anzola JC, Sieberer T, Friml J, Luschnig C (2006) Intracellular trafficking and proteolysis of the auxin efflux facilitator PIN2 in Arabidopsis is proteasomedependent and involved in root gravitropism. – Nature Cell Biology 8: 249–256 (IF 19,7)

Friml J, Benfey P, Benková E, Benett M, Berleth T, Geldner N, Grebe M, Heisler M, Hejátko J, Jurgens G, Laux T, Lindsey K, Lukowitz W, Luschnig C, Offringa R, Scheres B, Swarup R, Torres-Ruiz R, Weijers D, Zazimalova E (2006) Aplical-basal polarity: why plant cells don't stand on their heads. – Trends in Plant Science 11: 12–14 (IF 9,7)

Hradecká V, Novák O, Havlíček L, Strnad M: Immunoaffinity chromatography of abscisic acid combined with electrospray liquid chromatography-mass spectrometry. – J. Chromatogr. (v tisku) (IF 3,1)

Kiran NS, Polanska L, Fohlerová R, Mazura P, Válková M, Šmeral M, Zouhar J, Malbeck J, Dobrev P, Macháčková I, Brzobohatý B (2006) Ectopic over-expression of the maize beta-glucosidase Zm-p60.1 interfers with cytokinin homeostasis in transgenic tabacco. – J. Exp. Bot. 57: 985–996 (IF 3,3)

Mazura P, Fohlerová R, Brzobohatý B, Kiran NS, Janda L (2006) A new sensitive method for enzyme kinetic studies of scare glucosides. – J. Biochem. Bioph. Meth. 68: 55–63 (IF 1,2)

Petrášek J, Mravec J, Bouchard R, Blakeslee JJ, Abas M, Seifertová D, Wisniewska J, Tadele Z, Kubeš M, Čovanová M, Dhonukshe P, Skůpa P, Benková E, Perry L, Křeček P, Lee OR, Fink GR, Geisler M, Murphy AS, Luschnig C, Zažímalová E, Friml J: PIN proteins perform a rate-limiting function in cellular auxin efflux. – Science 312: 914–918, 2006 (IF 30,9)

Sauer M, Balla J, Luschnig C, Wiśniewska J, Reinöhl V, Friml J, Benková E (2006) Canalization of auxin flow by Aux/IAA-ARF-dependent feed-back regulation of PIN polarity. – Genes & Development 20: 2902–2911 (IF 15,6)

Šebela M, Štosová T, Havliš J, Wielsch N, Thomas H, Zdráhal Z, Shevchenko A (2006) Thermostable trypsin conjugates for high-throughput proteomics: synthesis and performance evaluation. – Proteomics 6: 2959–2963 (IF 6,1)

Tvrzová L, Schumann P, Spröer C, Sedláček I, Páčová Z, Šedo O, Zdráhal Z, Steffen M, Lang Elke (2006) Pseudomonas moraviensis sp. nov. and Pseudomonas vranovensis sp. nov., soil bacteria isolated on nitroaromatic compounds, and emended description of Pseudomonas asplenii. – International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 56: 2657–2663 (IF 2,7)

Dizertační práce:

T. Martan: Generation of supercontinuum in nonlinear microstructure optical fibre, disertační práce ČVUT-FEL, 2006, anglicky

Další články:

Brewer P, Heisler M, Hejátko J, Friml J, Benková E (2006) In situ hybridization for mRNA detection in Arabidopsis tissue sections. – Nature Protocols 1: 1462–1467

Hejátko, J., Blilou, I., Brewer, P.B., Friml, J., Scheres, B. and Benková, E. : In situ hybridisation technique for mRNA detection in whole mount Arabidopsis samples. – Nature Protocols 1: 1939–1946, 2006

Kamínek M, Sýkorová B, Hoyerová K, Motyka V: Mechanisms controlling cytokinin homeostasis in plant cells. – In: Essays on Phytohormones and Signalling in Plants. K. Laukens, L. Roef, E. Witters, eds., University of Antwerp, ISBN 90–5728–067–1, pp. 149–165, 2006

tisk

Logo

Naše vize

Navrhnout model regulace morfogeneze rostlin na základě propojení funkce fytohormonů, signálních drah a jednotlivých buněčných struktur (plasmatická membrána, endomembránový systém, cytoskelet) a vyvinout metodu pro měření intracelulárního pH. více...

Zúčastněné týmy

ÚEB Cytoskelet Fosfolipidová signalizace Homeostáze Kompartmentace Metabolizmus a signalizace Transport Vezikulární transport ÚFE Fotonika MU Signální dráhy a interakce MZLU

Odkazy

Rezervace Zeiss LSM

Náhodně z fotogalerie

Náhodná fotka z fotogalerie

Zpětné odkazy

albendazoletablets.c... tadalafil2.com valtrexcost.com