Výzkumné centrum REMOROST

Vítáme Vás!

Transport fytohormonů přes buněčné membrány

Složení týmu

Zažímalová Eva Doc. RNDr., CSc. řešitelka – koordinátorka
Černá Adriana Mgr. členka řešitelského týmu, studentka PGS
Čovanová Milada Ing. členka řešitelského týmu, studentka PGS
Klíma Petr Mgr. člen řešitelského týmu, student PGS
Křeček Pavel Mgr. člen řešitelského týmu, student PGS
Kubeš Martin Mgr. člen řešitelského týmu, student PGS
Laňková Martina RNDr. členka řešitelského týmu, studentka PGS
Petrášek Jan RNDr. člen řešitelského týmu
Seifertová Daniela Mgr. členka řešitelského týmu, studentka PGS
Simon Sibu Dr. člen řešitelského týmu, student PGS
Skůpa Petr Ing. člen řešitelského týmu, student PGS

tisk

Logo

Naše vize

Navrhnout model regulace morfogeneze rostlin na základě propojení funkce fytohormonů, signálních drah a jednotlivých buněčných struktur (plasmatická membrána, endomembránový systém, cytoskelet) a vyvinout metodu pro měření intracelulárního pH. více...

Zúčastněné týmy

ÚEB Cytoskelet Fosfolipidová signalizace Homeostáze Kompartmentace Metabolizmus a signalizace Transport Vezikulární transport ÚFE Fotonika MU Signální dráhy a interakce MZLU

Odkazy

Rezervace Zeiss LSM

Náhodně z fotogalerie

Náhodná fotka z fotogalerie

Zpětné odkazy

tadalafil2.com tadalafil2.com albuterol100.com